SKYGSM

مرجع فایل فلشهای فارسی و رسمی

skygsm skygsm

دانلود فایل آموزش REMOVE LOCKسامسونگ N950F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر N950FOXM1AQH9

دانلود فایل آموزش REMOVE LOCKسامسونگ N950F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر N950FOXM1AQH9 دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ N950F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر N950FOXM1AQH9 جهت بازکردن رمز گوشی، به شرط غیرفعال بودن FRP (و آنلاک بودن CROM در گوشی های سفارش چین)، فقط کافیست این فایل در قسمت AP توسط Odin بر روی گوشی رایت شود تا هرگونه قفل گوشی شما اعم از پین، پترن، پسورد و … در عرض چند ثانیه بدون حذف اطلاعات برداشته شود. توجه کنید که این فای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ A720F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر A720FXXU1AQF2

دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ A720F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر A720FXXU1AQF2 دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ A720F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر A720FXXU1AQF2 جهت بازکردن رمز گوشی، به شرط غیرفعال بودن FRP (و آنلاک بودن CROM در گوشی های سفارش چین)، فقط کافیست این فایل در قسمت AP توسط Odin بر روی گوشی رایت شود تا هرگونه قفل گوشی شما اعم از پین، پترن، پسورد و … در عرض چند ثانیه بدون حذف اطلاعات برداشته شود. توجه کنید که این فای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ J700F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر J700FXXS4BQF1

دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ J700F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر J700FXXS4BQF1 دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ J700F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر J700FXXS4BQF1 جهت بازکردن رمز گوشی، به شرط غیرفعال بودن FRP (و آنلاک بودن CROM در گوشی های سفارش چین)، فقط کافیست این فایل در قسمت AP توسط Odin بر روی گوشی رایت شود تا هرگونه قفل گوشی شما اعم از پین، پترن، پسورد و … در عرض چند ثانیه بدون حذف اطلاعات برداشته شود. توجه کنید که این فای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ J105H از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر J105HXWS0AQE1

دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ J105H از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر J105HXWS0AQE1 دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ J105H از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر J105HXWS0AQE1  جهت بازکردن رمز گوشی، به شرط غیرفعال بودن FRP (و آنلاک بودن CROM در گوشی های سفارش چین)، فقط کافیست این فایل در قسمت AP توسط Odin بر روی گوشی رایت شود تا هرگونه قفل گوشی شما اعم از پین، پترن، پسورد و … در عرض چند ثانیه بدون حذف اطلاعات برداشته شود. توجه کنید که ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ G920F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر G920FXXU2COH8

دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ G920F از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر G920FXXU2COH8 دانلود فایل آموزش REMOVE LOCK سامسونگ G920F  از طریق ادین بدون حذف اطلاعات با بیلد نامبر G920FXXU2COH8 جهت بازکردن رمز گوشی، به شرط غیرفعال بودن FRP (و آنلاک بودن CROM در گوشی های سفارش چین)، فقط کافیست این فایل در قسمت AP توسط Odin بر روی گوشی رایت شود تا هرگونه قفل گوشی شما اعم از پین، پترن، پسورد و … در عرض چند ثانیه بدون حذف اطلاعات برداشته شود. توجه کنید که این فایل فق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
تعداد صفحه(13):